logo-full
Hero
Over
Ontstaan
Aanleiding
Veranderingen
DuurzaamVersterken
Artikelen
Team
Contact

Duurzaam omgaan met medicijnen:

geen tekorten & geen verspilling

Met uitgifte volgens de ReMediZ wijze van de Verlengde Apotheek kunnen ongebruikte medicijnen opnieuw worden uitgegeven. Dat bevordert de gezondheid, spaart het milieu en bespaart kosten in de zorg.

Onze invulling van geen tekorten en geen verspilling is het opnieuw uitgeven van ongebruikte medicijnen. Om dit in lijn met wet- en regelgeving te kunnen doen, combineren wij een andere wijze van uitgifte en speciaal hiervoor ontwikkelde techniek. Het resultaat hiervan noemen wij de Verlengde Apotheek.
De Verlengde Apotheek is een dienst die wij leveren aan apothekers.

Met de inzet van de Verlengde Apotheek kunnen apothekers verantwoord de teruggekomen medicijnen opnieuw uitgeven.
ReMediZ afval reductie

- Hoe ontstaat verspilling

Ongebruikte medicijnen
mogen niet worden hergebruikt.

Als medicijnen niet aanslaan of als de bijwerkingen te heftig zijn, wordt vaak tussentijds gestopt met de kuur.

Mensen vergeten nog al eens om hun medicijnen in te nemen.

In ziekenhuizen en/of apotheken worden overgebleven medicijnen vernietigd. In de thuissituatie worden zij vaak achteloos weggegooid of zelfs doorgespoeld. Daarmee wordt jaarlijks veel geld verspild en wordt het milieu zwaar belast.

- De aanleiding

Mede-oprichter Hans van Rooij wordt in 2012 geconfronteerd met verspilling van medicijnen.

Een hele kostbare kuur voor zijn schoonmoeder slaat niet aan. De overgebleven medicijnen gaan terug naar de apotheek en worden vernietigd.

“Dat moet toch anders kunnen” dacht hij. Samen met Ed Feskens en Jos van Esch richt hij ReMediZ op. Met de bundeling van hun verschillende, complementaire achtergronden en expertise gaan zij de maatschappelijke missie aan, om verspilling van medicijnen concreet aan te pakken.

Hier willen wij verandering in brengen

In Nederland wordt ongeveer €90 miljard per jaar uitgegeven aan de Zorg. Meer dan € 5 miljard hiervan wordt besteed aan vergoeding van medicijnen.

Reduceren van medisch afval

Er zijn geen geformaliseerde cijfers over hoeveel er in Nederland wordt verspild aan medicijnen. Genoemd wordt € 100 miljoen, maar schattingen ergens tussen de € 600 en 900 miljoen per jaar lijken reëler.

Heruitgifte van medicijnen

De Europese wetgeving stelt dat medicijnen die de apotheek hebben verlaten, nooit meer terug mogen komen in de keten. Heruitgifte mag dus alleen als de medicijnen de apotheek niet hebben verlaten.

Voor mens en planeet

Medicijnresten in grond- en oppervlakte water kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit en dus een risico voor planten, dieren en vissen die daar leven.

- Duurzaam verstrekken

Medicijnen uitgeven in de ReMediZ Meds Safe

Bewaren van medicijnen

Een van de pijlers van de Verlengde Apotheek is de Meds Safe. De Meds Safe is een conditionerende en registrerende medicijn kluis. In de kluis worden de medicijnen optimaal bewaard.

Heruitgifte van medicijnen

Medicijnen uitgegeven in de Meds Safe verlaten de apotheek pas als de patiënt de medicijnen uit de Meds Safe neemt. Worden de medicijnen of een deel daarvan niet uitgenomen, dan hebben deze de apotheek niet verlaten en mogen deze bij terugkomst bij de apotheek opnieuw worden uitgegeven.

Meds safe

- Contact