logo-full
intro
verlengdeApotheek
verenkeld
voorgeschrevenCondities
goedBewaard
proces

Medicijnen verlaten de apotheek niet meer in de omdoos van de fabrikant,

maar in de Meds Safe van ReMediZ

Door medicijnen uit te geven in de Meds Safe blijven deze “binnen de apotheek” totdat ze door de patiënt worden uitgenomen. De Meds Safe is als het ware een “verlengstuk van de apotheek”.

De Verlengde Apotheek

De Verlengde Apotheek rust op 3 pijlers. Deze zijn Medicijnen uitgeven in de Meds Safe, zorgen dat daarna de kwaliteit van de medicijnen behouden blijft en Inname van de Meds Safe na gebruik.

1.2

Medicijnen anders verpakt uitgeven

De patiënt ontvangt de kuur niet meer in de omdoos verpakking van de fabrikant, maar verpakt in de Meds Safe. Door een druk op de knop op de Meds Safe ontvangt de patiënt een enkel stuks verpakt ofwel verenkeld medicijn.

2.2

Behoud van kwaliteit na uitgifte

In de Meds Safe worden de medicijnen binnen de voorgeschreven condities gehouden.

3.2

Inname van restmedicatie

Wanneer de patiënt klaar is met de kuur of stopt met de kuur, brengt deze de Meds Safe terug naar de apotheek. ReMediZ haalt de Meds Safe op bij de apotheek en controleert of de niet uitgenomen medicijnen goed bewaard zijn gebleven.

- Medicijnen anders verpakt uitgeven

Verenkelen van medicijnen

Verenkelen gaat over het proces van splitsen van de medicijnen in de strip van de fabrikant tot op stuks niveau (rsp’s).
Bij deze verwerking blijft de oorspronkelijke verpakking gehandhaafd. Daarmee blijven de fabrieksgaranties gelden en hoeft de houdbaarheid niet opnieuw gevalideerd te worden.
De verwerking resulteert in uniek gecodeerde rsp’s die herleidbaar zijn naar de oorspronkelijke fabrikantenverpakking en informatie.

Verenkelen is nodig om alleen die medicijnen “de apotheek te laten verlaten” die de patiënt wil innemen.

- Behoud van kwaliteit na uitgifte

Conditioneren en registreren

Na het plaatsen van de verenkelde medicijnen in de Meds Safe wordt deze afgesloten en verzegeld.

Binnen de Meds Safe worden de medicijnen binnen de voorgeschreven temperatuur ranges gehouden. Logging zorgt ervoor dat achteraf aangetoond kan worden dat de medicijnen goed bewaard zijn gebleven.

Naast logging van de bewaarcondities, wordt het uitname gedrag gelogd. Hieruit valt therapietrouw af te leiden. Door deze logging te koppelen aan de voorgeschreven inname momenten, kan de Meds Safe ook ingezet worden voor actieve therapietrouw ondersteuning.

- Inname van restmedicatie

Heruitgifte van medicijnen

Medicijnen die niet zijn uitgenomen door de patiënt en in de Meds Safe aantoonbaar goed bewaard zijn gebleven, “hebben de apotheek niet verlaten”.

Zoals gezegd zijn deze medicijnen blijvend herleidbaar naar de oorspronkelijke fabrikantenverpakking en informatie.
Rekening houdend met o.a. de houdbaarheidsdatum kunnen deze medicijnen opnieuw geplaatst worden in de Meds Safe en weer aan een andere patiënt worden meegegeven.

- De Verlengde Apotheek

Het proces op hoofdlijnen

Medicijnen anders verpakt uitgeven:

1. Verenkelen

2. Afleveren in de Meds Safe

Behoud van kwaliteit na uitgifte:

3. Conditioneren en registreren

Inname van de Meds Safe en Restmedicatie

4. Terug naar de apotheek

5. Uitlezen, leeghalen en verslaglegging

6. Opslag restmedicatie