logo-full
Hero
Over
Team

ReMediZ organiseert en implementeert:

Innovaties in de zorg

ReMediZ is een onafhankelijke, zelfstandige en private onderneming die innovaties bedenkt en ontwikkelt en deze samen met betrokken partijen implementeert en inbedt in het zorglandschap.

Het bedenken en ontwikkelen van innovaties is een ding. Het vervolgens implementeren en inbedden in het zorglandschap is een ander ding.

Elke fase in een verandering vraagt om specifieke en elkaar soms uitsluitende vaardigheden. De kracht en meerwaarde van ReMediZ ligt in het traject tot en met ontwikkeling. Vanaf implementatie organiseert ReMediZ de verandering en voert zij regie over het realiseren van de doelen van de innovatie.

Voor de uitvoering van de operatie maakt zij zo veel mogelijk gebruik van partijen die al werkzaam zijn in het zorglandschap.

- Het team

Samen combineren wij
creativiteit, ontwikkelkracht en ondernemerschap

Wij zijn idealisten en volgen onze gemeenschappelijke droom, maar onderschrijven “charity is not scalable”.

Onze achtergrond is:

  • Ed Feskens: ICT Techniek en Architectuur
  • Jan Deckers: Techniek en Productie
  • Hans van Rooij: Logistiek, Project- en programmamanagement


Om succesvol te kunnen zijn schakelen wij samen met ons uitgebreide netwerk voortdurend met partijen binnen het zorglandschap aangezien zij uiteindelijk het verschil gaan maken.